Historia przedszkola

Historia przedszkola

W roku szkolnym 1987/1988 w dniu 5 listopada 1987 roku nadszedł dzień, w którym mury Przedszkola nr 12 w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego 9a…… ożyły! O godzinie 600 pojawili się pierwsi przedszkolacy, którzy wraz z rodzicami przekroczyli progi naszego przedszkola.

Oficjalne otwarcie przedszkola nastąpiło w dniu 01 grudnia 1987roku. Uroczystość uświetnili swoją obecnością min : Zbigniew Magiera - Naczelnik Miasta Zgorzelec, Józefa Strykowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania w Zgorzelcu, Mikołaj Letza, przedstawiciele KWB „Turów”- Zbigniew Szatkowski. Mirosław Dąbrowski oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli. Dzieci przygotowały program artystyczny, który wprowadził wszystkich w klimat rodzinnej atmosfery. Przedszkole było przyzakładowe Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni i liczyło początkowo 4 oddziały przedszkolne.

W dniu 22 kwietnia 1988 roku, przedszkole nasze podpisało Układ o przyjaźni i współpracy z Przedszkolem „8Mai” w Gőrlitz. Nasza wspólna praca miała za zadanie wszechstronny rozwój osobowości dzieci z różnych krajów a w szczególności poznawanie kultury innych narodów. Wspólnie z niemieckimi dziećmi i nauczycielami organizowaliśmy wiele imprez i uroczystości przedszkolnych oraz świątecznych. Współpraca miedzy przedszkolami trwała do roku 1991.

W roku szkolnym 1992/1993 przedszkole nasze liczyło już 5 oddziałów a rok później w związku z wyżem demograficznym już 6 oddziałów, w tym 2 oddziały 5-cio godzinne dla dzieci sześcioletnich. W roku 2007 nasze przedszkole obchodziło 20 – lecie istnienia. Z tej okazji placówka otrzymała nazwę „Mały Manhattan”. Powstały logo i hymn przedszkola. Muzykę do hymnu skomponowała p. Małgorzata Szydło, słowa napisała p. Dorota Zabrocka ze współpracy z autorką muzyki.

Pierwszym dyrektorem przedszkola została Pani Krystyna Różewska, która pełniła swoje obowiązki do 31 sierpnia 2003 roku. Od roku 2003 funkcję dyrektora przedszkola pełni Bogusława Żemietro - Jakubowska. Placówka zatrudnia 12 nauczycieli i 10 pracowników administracyjno – obsługowych.

Skip to content