Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia Przedszkola Publicznego nr 12 w Zgorzelcu

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00 - 16:30

Podstawę programową realizujemy w godzinach 8:00 - 13:00

 
PRZED ŚNIADANIEM 6:00 - 8:30

- schodzenie się dzieci

- indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, utrwalenie treści programowych ,wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne według zainteresowań dzieci

 
ŚNIADANIE - 8:30 - 9:00

- wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania

 
ZAJĘCIA PROGRAMOWE - 9:00 - 10:30

- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do możliwości dziecka (działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna)

 
SPACERY I ZABAWY W OGRODZIE - 10:30 - 11:30

- swobodne zabawy na placu zabaw, gry terenowe

 
II ŚNIADANIE - 11:30 - 12:00

- Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku

 
WSPÓLNE I INDYWIDUALNE FORMY PRACY Z DZIEĆMI - 12:00 - 14:00

- w grupach młodszych odpoczynek, w grupach starszych wyciszanie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych

- praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych

- zabawy dydaktyczne i ruchowe, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualne czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

 
OBIAD - 14:00 – 14:30

- Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężenie uprzedzeń, przyzwyczajenie do zdrowego żywienia

 
WSPÓLNE I INDYWIDUALNE FORMY PRACY Z DZIEĆMI - 14:30 - 16:30

- aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu

- kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb

- pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności

- tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech

- udział w ćwiczeniach korekcyjno - kompensacyjnych

- rozchodzenie się dzieci

- zabawy według zainteresań

Skip to content